V četrtek, 14. aprila 2016, je bilo v Park Eko Hotelu v Bohinjski Bistrici prvo poslovno srečanje, na katerem se v okviru projekta Build Upon zbirajo sugestije, mnenja in priporočila udeležencev za vnos v 2. različico prenove stavb. Srečanja so se udeležili predstavniki občinskih investicijskih služb, lokalnih energetskih agencij in gospodarstva iz gorenjske regije ter širše. V zelo zanimivem, plodnem in tudi drugače uspešnem dialogu smo zbrali lep nabor izhodišč, na katerih bomo v nadaljnjih petih delavnicah, od katerih bodo prve štiri še v regijah, zadnja pa na vseslovenski ravni, gradili dokončne predloge za naslednjo različico strategije prenove stavb, ki mora biti predana na EU že v roku dobrega leta dni, to je do 30. aprila 2017. Projekt Build Upon bo s svojim zbiranjem izhodiščnih podatkov zaključil dva meseca prej, to je konec februarja 2017. Več o srečanju bo v kratkem objavljeno na spletnih straneh GBC Slovenia, projekta Build Upon ter preko socialnih medijev Facebook, Twitter in Linkedin.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si