Revidiran standard URE
Revidiran standard URE

V Telekomu Slovenije smo konec leta 2019 uspešno opravili prehod sistema učinkovite rabe energije na zahteve revidirane izdaje standarda ISO 50001:2018. Le-ta prevzema poenoteno strukturo standardov ISO za sisteme vodenja, ki so uveljavljeni tudi pri standardih za področje upravljanja kakovosti ISO 9001 in ravnanja z okoljem ISO 14001. Na ta način pri Telekomu Slovenije izkazujemo učinkovito in merljivo upravljanje z energijo ter prispevamo k izpolnjevanju ciljev Združenih narodov na področju trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals – SDG). Na podlagi prejetega certifikata bo Agencija za energijo Telekomu Slovenije podaljšala tudi veljavnost odločbe o urejenosti obveznosti izvajanja energetskih pregledov.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si