Ursa goes green EOL126Z »URSA goes green« želimo poudariti večjo ozaveščenost uporabnikov pri izboru boljših izolacijskih materialov. Podjetje URSA z izdelki za izolacijo stavb nadaljuje tradicijo razvoja inovativnih izolacijskih materialov in tvorno sodeluje v zavezi EU za 20 odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v ozračje do leta 2020. Inovativni izdelki BiOnic, ki smo jih na trg lansirali v preteklem letu, so izdelani iz obnovljivih in recikliranih naravnih virov. URSA izdelki nudijo energetsko učinkovitost v stavbah in izboljšujejo kakovost življenja ljudi. Da bi dodatno poudarili naš delež k zmanjševanju CO2 v globalnem in lokalnem okviru, smo se odločili, da bomo na naši spletni strani prikazali prihranek CO2 z upoštevanjem prodaje toplotne izolacije URSA in aktivnostjo zaposlenih. Kako prepoznati boljše izdelke? Zelena barva naše embalaže poudarja boljše izdelke v naši ponudbi. Z nakupom teh izdelkov lahko vsak prispeva svoj kamenček v mozaiku zmanjševanja CO2.

URSA Slovenija d.o.o.
www.ursa.si