Odvetnik Domen Neffat
Odvetnik Domen Neffat

Ministrstvo za okolje in prostor je na spletnem portalu eDemokracija objavilo predlog spremembe Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Uredba med drugim določa vrste posegov, za katere je presoja obvezna, če se v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Namen je administrativna razbremenitev nosilcev tistih posegov v okolje, za katere se je na podlagi primerjalne analize ugotovilo, da ne morejo imeti pomembnih vplivov na okolje. Predlagan je dvig praga, ki pomeni obveznost izvedbe predhodnega postopka. Učinek te spremembe bo v zmanjšanju naborov posegov v okolje, za katere je treba v predhodnem postopku ugotoviti, ali bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Obenem pa naj te spremembe ne bi ogrozile temeljnega namena predhodnega postopka (presojo vplivov na okolje za posege, ki ne presegajo praga za obvezno presojo, če se ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje). Uredba izrecno razširja nabor posegov, ki ne štejejo za spremembo posega v okolje, kar je v veljavnem besedilu uredbe določeno zgolj za »vzdrževanje oziroma vzdrževalna dela«. Predlog določa, da npr. nadomeščanje obstoječih tehnoloških enot, proizvodnih linij ali postrojenj z novimi v obstoječih napravah ne šteje za spremembo posega v okolje, če se zmogljivost naprave ne povečuje. Enako je določeno za zmanjševanje obsega tehnoloških enot ali proizvodnih linij v obstoječih napravah. Predlagana sprememba bo v primeru uveljavitve pripomogla k manjši obremenitvi nosilcev posegov in upravnih organov.
Zapisal: Domen Neffat, LL. M. (Heidelberg), odvetnik
Odvetniška družba Neffat o. p., d.o.o.
https://neffat.si