Otvoritev skupnostnega vrta foto roman bor s pOtvoritev skupnostnega vrtaZ junijem 2019 se zaključuje projekt AgriGo4Cities oziroma urbano kmetijstvo za razvoj mest, ki je 85 % sofinanciran iz programa Interreg Podonavje. Namen projekta je vključevanje različnih deležnikov in prebivalstva s poudarkom na ranljivih skupinah ter krepitvi zmogljivosti javne uprave in odločevalcev z metodami načrtovanja prostora na vključujoč način. V 16 članskem partnerstvu iz 8 držav je sodelovala tudi Mestna občina Velenje z vlogo pilotnega območja, kjer smo ob dnevu Zemlje odprli skupnostni vrt in ga predali v upravljanje Zvezi prijateljev mladine Velenje. Z visokimi gredami smo obogatili dvorišča več organizacij, ki delajo z ranljivimi skupinami, z namenom izobraževanja in terapij. Lokacije so bile določene na participativnih delavnicah z več kot 150 udeleženci, predvsem predstavniki ranljivih skupin. Skupaj z novim znanjem, ki smo ga pridobili z izvajanjem projektnih aktivnosti, smo s pilotnim ukrepom nadgradili stalne vrtičkarske prakse, ki so del razvoja Velenja od samega začetka.

Mestna občina Velenje 
www.velenje.si