Proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije prispeva k reševanju aktualne energetske krize in hkrati dolgoročno krepi energetsko samooskrbo gospodinjstev, gospodarstva in celo države. V Petrolu bomo zato do leta 2025 za zeleni prehod namenili kar tretjino skupnega investicijskega potenciala. Kljub aktualnih izzivom se področje energetike razvija v zeleni smeri. V Petrolu tako z gradnjo lastnih elektrarn za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije prispevamo k energetski tranziciji. Ponosni smo, da v okviru skupine Petrol obratujeta že dve vetrni polji s skupaj 18 vetrnimi elektrarnami na Hrvaškem, od katerih smo najnovejše polje vetrnih elektrarn Ljubač uradno odprli pred kratkim. Njegovih devet vetrnih elektrarn s 96 GWh proizvedene elektrike na leto zadostuje za 30.000 povprečnih gospodinjstev. V Petrolu opažamo, da je vse večjemu številu uporabnikov pomembno, kakšen je vir energije, ki napaja njihova gospodinjstva, električni avtomobil ali njihov posel.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si