Družba BTC je od leta 2020 partnerica na evropskem projektu MATRYCS, ki ga financira Evropska unija, v njem pa iz Slovenije v konzorciju sodeluje še družba Comsensus. Projekt predvideva razvoj »big data« aplikacij za optimizacijo oskrbe z energijo v stavbah v povezavi z okoljskimi vplivi in vplivi uporabnikov v stavbah. Družba BTC v projektu sodeluje kot testno območje za novo razvite produkte. V okviru projekta je bil osnovan Big Data Alliance (BDA), ki je strukturirano sodelovalno okolje za izbrane in aktivne deležnike, ki nameravajo sodelovati pri reševanju praktičnih izzivov, povezanih z upravljanjem življenjskega cikla stavb, in sicer z združevanjem bistvenih podatkovnih sklopov in z uporabo analitike podatkov. Namen BDA je postati poglavitna evropska platforma za prepoznavanje, povezovanje, analiziranje, vizualizacijo in delovanje odprtih in razpoložljivih podatkovnih virov v Evropi. Več o evropskem projektu MATRYCS na https://www.matrycs.eu.

BTC d.d.
www.btc.si