Steklarna Hrastnik je trdo zavezana, da postaja in ostaja nosilec procesnih inovacij na področju ogljične bilance. Med drugim v podjetju poteka projekt SEKUMAT – Določanje odpadnih produktov in uporaba sekundarnih materialov v industriji anorganskih nekovinskih materialov. Namen projekta je razvoj storitve, ki bo omogočala določanje odpadnih produktov in uporabo sekundarnih materialov v industriji anorganskih nekovinskih materialov. To bomo dosegli z razvojem analizne metode, ki združuje področja napredne kemijske analitike, umetne inteligence, napovednega modeliranja ter vodenja proizvodnih procesov in predstavlja popolnoma novo tehnološko rešitev v industriji anorganskih nekovinskih materialov. Vzpostavili bomo register sekundarnih surovin za predelovalno industrijo anorganskih nekovinskih materialov, ki bo podpiral izmenjavo informacij in podatkov o različnih odpadkovnih tokovih, količinah in njihovi kemijski sestavi. Omogočal bo vzpostavitev trga sekundarnih surovin in spodbujal uporabo teh odpadkov kot sekundarnih materialov na račun zmanjševanja uporabe primarnih surovin in količine odpadkov. Cilji projekta so povečanje razmerja med recikliranimi in primarnimi materiali (vzpostavitev sistema za spremljanje razmerja), zmanjšanje porabe vhodnih virov na enoto produkta in zmanjšanje okoljskih odtisov (toplogrednih, vodnih). Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in poteka v sodelovanju med Steklarno Hrastnik d.o.o., RC eNeM in ETI Elektroelement d.o.o.

Steklarna Hrastnik d.o.o.
www.hrastnik1860.com