Uporaba konoplje in ostalih naravnih gradbenih materialov lahko bistveno pripomore pri varovanju okolja, dvigu kvalitete bivanja v stavbah, zmanjšanju porabe energije, neposrednem in posrednem zmanjšanju CO₂, razvoju zelenega gospodarstva in novih zaposlitev. Z vidika gradbenih materialov sta najbolj uporabni surovini konopljin pezdir – oleseneli del stebla, ki je uporaben za biokompozit konopljin beton ali druge gradbene produkte, s katerimi lahko enakovredno nadomeščamo proizvode iz lesa, ter konopljina vlakna, ki so osnova za proizvodnjo mehkih izolacij. Konopljin beton je zdravju prijazen kompozit in je zelo dobro izolativen material. Poseduje odlično razmerje med toplotno prevodnostjo in sposobnostjo akumulacije toplote, kar omogoča dodatne prihranke energije ter visoko udobje bivanja. Je tudi odličen izolator hrupa in požarno zelo odporen material. Velik potencial ima pri leseni skeletni gradnji. S tehnologijo gradnje – brizganje konopljinega betona na opaž, ki ga izvajamo pri Cogreen d.o.o., se pri novogradnji »konzervira« lesena skeletna konstrukcija, kar podaljša življenjsko dobo lesa in hkrati zelo zmanjša toplotne mostove stavbe. S procesom vgradnje pa prične stavba z akumulacijo CO₂, kjer ga po podatkih raziskav lahko uskladišči do 130 kg/m³ zidu. Debelina glavnih sten iz konopljinega betona se giblje med 35–40 cm za glavne stene in ne potrebuje dodatne izolacije. Drug produkt so konopljine izolacijske plošče, ki so namenjene suhomontažni vgradnji za izolacijo konstrukcijskih elementov. Tako kot konopljin beton blagodejno vpliva na kožo in respiratorni sistem.

Cogreen d.o.o.
https://cogreen.si