Trajnice množimo na najrazličnejše načine in le nekatere lahko tudi sejemo. Pri tem osnovne botanične vrste in genetsko stabilne vrtnarsko vzgojene sorte dajo potomce, ki so enaki staršem in so si tudi med seboj enaki. Mnogi križanci pa niso genetsko stabilni in potomci, vzgojeni iz njihovega semena, niso vedno enaki staršem. Med seboj so si lahko zelo različni. Pri genetsko nestabilnih sortah je pač možno sortno seme pridelovati le v posebnih pogojih in tega se lotevajo specializirane semenarske hiše. Zato je odločitev o tem, katere trajnice bomo množili iz doma pridelanega semena, odvisna od marsikaterega vedenja in domače semenarjenje pri trajnicah seveda ni vedno enostavno. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič na različne načine skrbimo za čim nižji oglični odtis. Tudi veliko semen za našo lastno uporabo pridelamo na naših matičnih rastlinah. To zahteva stalno spremljanje razvojnih faz in dozorevanja, ker semena posameznih trajnic pač dozorevajo v različnih časovnih terminih. Nekatera semena se ob dozorevanju zelo hitro osujejo, nekatera potrebujejo posebne postopke za ločitev semen od ovojnic, krilc, sočnih oplodnic, luščin itd. Po dozorevanju je treba nekatera semena zelo hitro posejati, da ne izgubijo kaljivosti. Pri drugih so potrebni posebni postopki za spodbujanje kaljenja. A zahtevno delo nudi ob doseženih dobrih rezultatih še večji užitek, kot enostavno.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com