Na pobudo SRIP – Krožno gospodarstvo smo v mesecu aprilu oddali prijavo projekta Alps4GreenC v okviru programa Interreg Alpine Space, ki je bil odobren v financiranje in se je začel z izvajanjem v septembru 2022. V projektnem partnerstvu, ki ga vodi Kemijski inštitut, sodelujejo še podjetja, grozdi in akademske institucije iz Italije in Avstrije. Namen projekta je priprava kažipota, ki bo omogočil povečanje uporabe biooglja v relevantnih industrijskih sektorjih, kot sta na primer lesarsko-gozdarski in jeklarski. V ta namen bomo pilotno testirali vzorce biooglja, mapirali ključne deležnike, ki lahko prispevajo k razvoju verig vrednosti za proizvodnjo in uporabo biooglja in pripravili priporočila za politične odločevalce, da bodo z zakonodajo in ukrepi ustrezno podprli razvoj tehnologij na področju bio-gospodarstva. V projektu kot pridruženi partnerji sodelujejo tudi Climate-KIC Slovenija, SID banka in SiDG.

Alps4GreenC

Štajerska gospodarska zbornica
www.stajerskagz.si