Zeos109Predstavitev uličnih zbiralnikovDružba Zeos, d.o.o., je na dogodku v Velenju 27. maja 2016 v sklopu Life projekta Gospodarjenje z e-odpadki predstavila 36 uličnih zbiralnikov za zbiranje e-odpadkov in odpadnih baterij. Skupaj s PUP-Saubermacher d.o.o. jih je s podpisom listin predala v uporabo občinam Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno, Luče in Solčava. Ulični zbiralniki, kot ena izmed glavnih aktivnosti projekta, se bodo v roku enega leta postopoma postavljali v vsa lokalna okolja države. Postavili jih bodo preko 400. Vzporedno bodo izvajali tudi postavitev 45 zelenih kotov v večje trgovske centre, na podeželju pa mobilna zbiranja. V načrtu imajo tudi akcijo zbiranja odpadnih baterij. Ta dogodek je bil prvi v seriji treh lokalnih dogodkov, ki se bodo zgodili v okviru predaje uličnih zbiralnikov v vsakem lokalnem okolju. Drugi dogodek v obliki ozaveščevalne delavnice je bil 22. junija 2016 v Mladinskem centru Velenje. Organizatorji projekta so si skupaj z udeleženci zastavili lokalne cilje za izboljšano ločevanje odpadkov s poudarkom na e-odpadkih in odpadnih baterijah, na tretjem dogodku čez dobro leto pa bodo preverili, če so bili le-ti tudi doseženi.

Zeos, d.o.o.
www.zeos.si