JKP Radlje ob Dravi 2 EOL121JKP Radlje ob Dravi je skupaj s podjetjem Zeos v okviru subvencije za postavitev uličnih zbiralnikov za e-odpadke in baterije s strani Evropske komisije in MOP zagotovilo finančna sredstva za postavitev petih zbiralnih kontejnerjev v občinah Radlje ob Dravi, Podvelka, Vuzenica, Ribnica na Pohorju in Muta. S tem se je pridružilo tistim slovenskim občinam, kjer so v letu 2017 takšne zbiralnike že postavili. V Koroški regiji so to trenutno Mislinja, Slovenj Gradec in Dravograd.

JKP Radlje ob Dravi d.o.o.
www.jkp-radlje.si