Kozarci Steklarne HrastnikKozarci Steklarne HrastnikSlovenija se že več let srečuje s problematiko kakovosti zunanjega zraka. Eden največjih problemov je onesnaženost z delci PM10. Na območju Zasavja, v katerem se nahajata naši tovarni, je v pripravi Načrt za kakovost zraka. Ker si prizadevamo za odgovorno okoljsko ravnanje, se skupaj z ostalim gospodarstvom aktivno udeležujemo priprave ukrepov in jih tudi aktivno izvajamo. Posebno pozornost namenjamo transportu, pretovoru in ravnanju s sipkimi trdnimi snovmi. Zagotavljamo zaprte in zatesnjene prostore za skladiščenje z ustreznimi filtri, zaprte transportne trakove in naprave, uporabljamo tehnike vlaženja zmesi in izvajamo stalen nadzor nad razpršenimi emisijami. Emisije iz nepremičnih virov onesnaževanja vodimo preko najsodobnejše čistilne naprave, ki ustreza najboljšim razpoložljivim tehnikam v steklarski industriji. Naš vpliv na onesnaženost zraka z delci PM10 smo zmanjšali na najmanjšo možno raven, k čemur bomo stremeli tudi v prihodnje in s tem pripomogli h kvalitetnejšemu življenju v lokalni skupnosti.

Steklarna Hrastnik, d. d.
www.steklarna-hrastnik.si