Eko sklad, j. s., tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom in pravnim osebam za različne okoljske naložbe.

Občani lahko kandidirajo za pridobitev ugodnega kredita po javnem pozivu 49OB13, na katerem je na voljo 5 milijonov evrov ugodnih kreditov, pravne osebe pa po javnem pozivu 50PO13, na podlagi katerega je na voljo 24 milijonov EUR ugodnih kreditnih sredstev. Ekosklad občanom in pravnim osebam ponuja kredite po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 %. Občanom za izvedbo enega ali več ukrepov, katerih vrednost presega 10 tisoč EUR, in za gradnjo ali nakup nizkoenergijske in pasivne stanovanjske stavbe omogoča nepovratno finančno spodbudo in najem ugodnega kredita, če naložba izpolnjuje zahteve veljavnega javnega poziva za kreditiranje in veljavnega javnega poziva za dodeljevanje nepovratnih sredstev. Pri tem velja, da nepovratna finančna spodbuda in kredit skupaj ne smeta presegati priznanih stroškov kreditirane naložbe. Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani sklada.

Eko sklad, j. s.
www.ekosklad.si