ogrevanjeOgrevanjeNov javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13 občanom ponuja 5 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb, kot so vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, vgradnja solarnih sistemov, toplotnih črpalk, postavitev naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zamenjavam zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup gospodinjskih aparatov energijskega razreda A+ ali višji, nakup vozil na električni ali hibridni pogon, zamenjava azbestne strešne kritine, nakup hišnih kompostnikov, priključitev na javno kanalizacijsko omrežje, gradnja malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ali namestitev zbiralnikov deževnice in naprav za čiščenje pitne vode. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, odplačilna doba je do 10 let. Posamični kredit lahko znaša od 1.500 do 20.000 evrov, za obsežnejše naložbe do 40.000 evrov.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si