Javni poziv Eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb z oznako 49OB13 občanom ponuja 5 milijonov evrov ugodnih kreditov za financiranje različnih okoljskih naložb, kot so vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov in pripravo sanitarne tople vode, postavitev naprav za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, toplotna izolacija zunanjega ovoja stavbe pri obnovi stanovanjske stavbe, gradnja nizkoenergijskih in pasivnih hiš, nakup vozil na električni ali hibridni pogon, pa tudi za zamenjavo azbestne strešne kritine, vgradnjo malih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode ali namestitev zbiralnikov deževnice in naprav za čiščenje pitne vode. Obrestna mera je trimesečni EURIBOR + 1,5 %, odplačilna doba je do 10 let, posamični kredit pa lahko znaša od 1.500 EUR do 20.000 EUR, za obsežnejše naložbe tudi do 40.000 EUR. Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani sklada.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si