Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje izredno pomembni tako krediti Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, kot tudi nepovratne finančne spodbude za naložbe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, za katere Eko sklad omogoča hkratno pridobitev nepovratnih sredstev in kredita. Občani lahko v okviru naložb v gradnjo novih in prenovo starejših stanovanjskih stavb kandidirajo za nepovratne finančne spodbude Eko sklada na izredno širokem področju ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Poleg naložb v enostanovanjske in dvostanovanjske stavbe je možno nepovratne finančne spodbude Eko sklada dodeliti tudi za skupne naložbe energijske obnove večstanovanjskih stavb. Kandidiranje za spodbude je možno tudi za gradnjo pasivne oziroma skoraj nič energijske eno ali dvostanovanjske stavbe ali pa za nakup stanovanja v tri ali večstanovanjski stavbi, prenovljeni v pasivnem oziroma skoraj nič energijskem razredu.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si