Pri izvajanju različnih okoljskih naložb so za investitorje na voljo ugodni krediti Eko sklada. Za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov velja do konca junija 2014 javni poziv z oznako 50PO13. Naložbeni ukrepi, za katere je mogoče dodeliti kredit, so natančno opredeljeni v javnih pozivih. Eko sklad občanom in pravnim osebam ponuja kredite po obrestni meri trimesečni EURIBOR + 1,5 %, pri čemer je ob dodelitvi kredita pravnim osebam treba upoštevati omejitve, določene s predpisi o dodeljevanju državnih pomoči. Po preteku navedenih javnih pozivov bosta objavljena nova javna poziva, tako da bodo investitorjem vseskozi na voljo ugodna kreditna sredstva za financiranje okoljskih naložb. Vsi potencialni kreditojemalci se lahko obrnejo na Eko sklad ali se tam osebno oglasijo in z veseljem jim bodo pomagali pri uresničitvi načrtovane naložbe. Več informacij o vseh javnih pozivih Eko sklada z dokumentacijo za prijavo je na voljo na spletni strani sklada.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si