Biotehnika-ola-MariborGredi in skalnjak postali učna delavnica za dijakeZ dijaki 3. in 4. letnika smeri naravovarstveni tehnik smo se odločili spremeniti podobo šolskih gred in skalnjaka pred vhodom v šolo. Pri načrtovanju je bila ena od želja, da postaneta gredi in skalnjak učna delavnica za dijake. Zato smo poskušali v zasaditev vključiti čim več rastlin, ki so na seznamu zavarovanih rastlinskih vrst v Sloveniji. Te bodo dijakom služile za opazovanje in lažje prepoznavanje. Veliko lažje si je namreč zapomniti rastlino, ki jo vidiš v njenem okolju, kot na fotografiji v knjigi. Tako smo v zasaditev vključili alpski nageljček, klinček, kochov svišč, planiko, avrikelj, netresk, črni teloh, navadno ciklamo in velikonočnico. Dodali pa smo tudi sorodnike zavarovanih rastlin, kot so maslenica, potonika, repnjak in hermelika. Ponosen sem na dijake, saj so se prvič v življenju lotili tovrstnega projekta. Da delo ni bilo zaman, pa opažamo vsak dan, ko se dijaki in mimoidoči z veseljem ustavijo ob zasaditvah. Obrestuje se, če se otrokom prisluhne in jim da možnost, da se dokažejo.

Zapisal: Simon Gračner, univ. dipl. inž. kmet.

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si