Pri ravnanju z odpadno embalažo, papirjem, lesom in drugimi odpadki lahko z ustreznimi rešitvami pridemo do prostorskih in časovnih prihrankov. V podjetju Eko line trade d.o.o. ponujamo komunalne rešitve za stiskanje odpadkov različnih vrst, s čimer lahko podjetja prihranijo pri številu odvoza odpadkov. Faktor stiskanja pri hidravlični stiskalnici je do 1:5, pri vijačni do 1:10. Pri uporabi stiskalnice lahko tako peljemo do 8 ton stisnjenega kartona, 6 ton lesenih palet, 6,5 tone ovijalne folije in do 9 ton mešanih komunalnih odpadkov. Zmanjšanje števila odvozov podjetju omogoča oprijemljive finančne prihranke za transportne stroške ravnanja z odpadki. Manj odvozov pomeni tudi manj izpustov v okolje. Pomanjkljivo urejen sistem ravnanja z odpadki povzroča motnje v zadnjem delu proizvodnega procesa in povzroča zastoje v delovanju podjetja. Stroški takšnih motenj so lahko veliki, saj se povečajo časi za izvedbo osnovnih delovnih aktivnosti, nastajajo zastoji, potrebne so aktivnosti za hitro reševanje nastalih težav, kar lahko hitro občuti tudi kupec. Slabo urejen odpadni sistem podjetja se lahko sprevrže v slabo uporabniško izkušnjo za kupca.

Eko line trade d.o.o.
www.ekolinetrade.si