Vrtnarija-Trajnice-Golob-Klančič110Medovite trajniceVrtnarija Trajnice Golob-Klančič že od svojega nastanka, torej že desetletja, goji sadike trajnic v navadni vrtni zemlji in ne v šotnici, se pravi z materiali, ki niso obremenjeni z ogljičnim odtisom. Že od začetka gojijo le tiste vrste in sorte, ki ne zbolevajo in tako ne potrebujejo škropljenja s pesticidi. V zadnjih letih pa posebno skrb posvečajo uvajanju številnih trajnic (že blizu 400 vrst in sort), ki medijo in so uporabne pri zasajanju vrtov in javnih zelenih površin. Zlasti pri urbanem čebelarjenju so takšne trajnice zelo pomembne, saj mnoge medijo tudi takrat, ko lesnate rastline (drevesa in grmovnice) ne medijo, medovite kmetijske kulture pa so običajno preveč oddaljene. Pri promoviranju sajenja medovitih trajnic sodelujejo tudi z nekaterimi občinami, urejevalci okolja, zlasti pa s Čebelarsko zvezo Slovenije. Tako njihove medovite in hkrati trpežne trajnice rastejo že v mnogih učnih medovitih vrtovih ob Slovenskih šolskih čebelnjakih, kjer čebelarji-mentorji vodijo čebelarske krožke in tako skrbijo za razvoj podmladka.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com