Zvočno odvračalo za divjadZvočno odvračalo za divjadTrki vozil s prostoživečimi živalmi (zlasti s parkljarji) predstavljajo velik problem, saj so dejavnik tveganja za udeležence v cestnem prometu, vzrok velike gospodarske škode in pomemben dejavnik smrtnosti živalskih populacij. Večina trkov vozil z divjadjo se zgodi na magistralnih, regionalnih in občinskih cestah ter na železniških progah, a v zadnjem času se povečuje na avtocestah. Čeprav so le-te v Sloveniji ograjene, lahko prostoživeče živali nanje zahajajo preko avtocestnih priključkov, ponekod tudi skozi poškodovane ograje. Z namenom, da bi zmanjšali povoz prostoživečih živali na avtocestah in hitrih cestah, je Visoka šola za varstvo okolja v jeseni 2018 začela izvajati projekt ≫Odvračanje divjadi iz AC in HC≪. Financira ga Družba za avtoceste v RS. V sklopu projekta so bila na priključke avtocest nameščena zvočna odvračala. Zvočna odvračala, ki so nameščena v obcestnih smernikih ob priključkih, oddajajo zvok visokih frekvenc in tako zmanjšujejo zahajanje prostoživečih živali na avtocesto. Med triletnim obdobjem trajanja projekta bomo izvajali tudi monitoring učinkovitosti izvedenih ukrepov zaradi celovitega reševanja te problematike tudi v prihodnje.

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si