V kvalitativni raziskavi med uporabniki aplikacije noprintZ nas je zanimal njihov odnos do digitalnih računov ter motivi za prejemanje in hranjenje takšnih računov. Ob besedi račun uporabniki najprej pomislijo na papir ter nujno zlo, ki je povezano s trgovino in mesečnimi stroški. Navdušeni so nad uporabo digitalnih računov, saj jih imajo vedno pri roki. Najpogosteje shranjujejo račune z garancijo, sledijo računi za oblačila, na koncu so računi za prehrambne izdelke. Uporabnike aplikacije zato navdušuje možnost shranjevanja garancij ter nastavitev opomnika o bližajočem se roku za njeno uveljavitev. Kot največjo oviro pri prehajanju na uporabo digitalnih računov navajajo premajhno število ponudnikov takšnih rešitev. Sami tudi ne spodbujajo trgovcev k takšnemu poslovanju, je pa večina izrazila željo, da bi digitalne račune prejemali pri čim večjem številu trgovcev oziroma kar pri vseh. Večina pričakuje, da je trgovec tisti, ki jih spomni na možnost digitalnega računa. Nenazadnje gre pri tem za spreminjanje navad. Pomembno je, da se v spodbujanje trajnostnega ravnanja vključujejo vsi deležniki – trgovci, potrošniki in zakonodajalci.

Fin4Green d.o.o.
www.noprintZ.si