Za uspešno sledenje ambiciozni strategiji ESG v A1 Slovenija kot ključno prepoznavamo redno preverjanje in transparentno poročanje o rezultatih, kar omogoča lažje objektivno vrednotenje projektov in sprejemanje odločitev o izboljšavah. V A1 smo na dobri poti, da do 2030 postanemo neto ogljično nevtralno podjetje, ob tem pa stremimo k transparentnemu poslovanju in poročanju. Od leta 2009 sledimo sistemu ravnanja z okoljem ISO 14001, kar smo kasneje nadgradili z vpisom v register EMAS. Ustreznost visokim standardom obeh sistemov dokazujemo z vsakoletno revizijo aktivnosti in poročanjem, s čimer smo pred kratkim ponovno obnovili oba certifikata. Poleg tega smo prejemnik certifikata Green Star z najvišjo oceno, ki potrjuje, da svoje cilje uspešno prevajamo v poslovanje. Certifikat, ki temelji na mednarodnih okvirih in standardih za trajnostno poročanje ter zakonodaji EU, podeljuje CER Partnerstvo za trajnostno gospodarstvo glede na ESG oceno Green Star in oceno podnebnega ukrepanja.

A1 Slovenija, d. d.
www.a1.si