SUE Enekom EOL155

Družba ETA d.o.o. Cerkno je del multinacionalnega podjetja E.G.O. in je velik porabnik energije. Z namenom znižanja stroškov za energente, povečanja dodane informacijske vrednosti, nadgradnje sistema nadzora in regulacije ter izdelave okolja za nadaljnje spodbujanje nizkoogljičnosti se je družba ETA d.o.o. Cerkno v sodelovanju s slovensko družbo ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o., odločila za celostno rekonstrukcijo sistema upravljanja z energijo v smeri najnovejših informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Aktivno ukrepanje za izboljševanje energetske in okoljske učinkovitosti, omogoča ga izgradnja in uvedba informacijskega sistema na način, s katerim se širi struktura odgovornosti v podjetju, olajša dosegljivost in spremljanje podatkov, nadgrajuje ozaveščenost ter motivacijo zaposlenih na področju energetske učinkovitosti, se odraža tudi v nižanju stroška za energijo, vodo in drugih parametrov. Optimizacija stroškov v industriji je eden ključnih dejavnikov za večjo finančno stabilnost in posledično ohranjanje števila delovnih mest. Gospodarska zbornica Slovenije za severno Primorsko je v septembru 2020 družbama podelila bronasto priznanje za najboljšo inovacijo v regiji.

Enekom, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o.
www.enekom.si