Bureau VeritasPEFC certifikacijaCertifi kacija gozdov je pisna potrditev neodvisne, usposobljene in akreditirane organizacije, da je gospodarjenje z gozdovi skladno z mednarodno določenimi standardi za trajnostno oziroma odgovorno gospodarjenje z gozdovi. V svetu je več sistemov certifi kacije gozdov, med katerimi sta najbolj prepoznavna FSCR in PEFCTM. Leta 2007 je bila potrjena slovenska shema PEFC za certifi kacijo gozdov. Ena izmed njenih posebnosti je možnost regijske certifi – kacije gozdov – v slovenski shemi certifi kacije je Slovenija zaradi velikosti, načina zajemanja podatkov o slovenskih gozdovih in predvsem racionalizacije stroškov certifi kacije opredeljena kot ena regija. Letos septembra smo regijski certifi kat za trajnostno gospodarjenje z gozdovi po shemi PEFC slavnostno podelili predstavnikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V Sloveniji se s certifi kacijo v sklad s shemama FSCR oziroma PEFC ukvarjamo od leta 2008. V obeh shemah smo v naši državi podelili največje število posameznih certifi katov za sledljivost v lesno predelovalni verigi. S slovensko podružnico izvajamo certifi kacijo po shemah FSCR oziroma PEFC v vseh državah bivše Jugoslavije. Vzpostavljeno imamo presojevalsko ekipo v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini. Zapisal: Peter Bele

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si