Aerodrom-Ljubljana-TP-2-3Trajnostno poročiloAerodrom Ljubljana s številnimi ukrepi celovito pristopa k trajnostnemu razvoju. Kakšna so naša prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja, je tokrat prvič sistematično in pregledno zbrano na enem mestu v Trajnostnem poročilu za leto 2015, ki je pripravljeno v skladu s Smernicami GRI-4. Zadovoljstvo uporabnikov letališča je eden naših najpomembnejših ciljev, zato je merjenje njihovega zadovoljstva stalnica, rezultati pa so pomembna iztočnica pri načrtovanju prihodnjega razvoja. Aktivno sodelujemo v programski shemi evropskih letališč na poti k ogljični nevtralnosti Airport Carbon Accreditation. Smo imetniki certifikata za sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 in sistema kakovosti ISO 9001:2008. Skrbno ravnamo z energenti, surovinami in odpadki in smo nosilec certifikata Evropska zelena pisarna. Skrbimo za čim večjo obveščenost o meritvah hrupa. Poleg rednih periodičnih poročil na spletni strani omogočamo interaktivno aplikacijo za spremljanje povprečnih kazalnikov hrupa pri preletu letal nad naseljenimi kraji v fazi njihovega vzletanja in pristajanja v realnem času. Preprečevanja nevarnosti trkov letal s pticami se lotevamo s celostno obravnavo okolja in ohranjanjem biodiverzitete. Smo skrben in varen delodajalec. Med drugim smo imetniki priznanja Ugledni delodajalec za leto 2015 in osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje.

Aerodrom Ljubljana, d.o.o.
www.lju-airport.si