PetrolTrajnostno poročiloSkupina Petrol je pripravila trajnostno poročilo za leto 2014, ki je javnosti dostopno na spletu http://www.petrol.si/trajnostna-porocila. Multidisciplinarna skupina več kot 30 sodelavcev je v sodelovanju s podjetjem Fit media drugič zapored (prvič leta 2012) pripravila poročilo, v katerem ne predstavljamo le ekonomskega, socialnega in okoljskega odtisa naše osnovne dejavnosti, ampak tudi energetski in okoljski odtis, ki ga z našimi produkti celovite energetske oskrbe dosegajo naši partnerji. Skupina Petrol iz leta v leto znižuje okoljski odtis lastne dejavnosti, hkrati pa je partner pri trajnostni preobrazbi širše družbe. V trajnostnem poročilu sistematično prikazujemo trajnostne trende kazalnikov, ki smo jih v naši strategiji trajnostnega razvoja opredelili kot strateške. Izpostavljamo tri uspehe. Vidno smo povečali lastno proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije. Leta 2012 je le-ta znašala 27.656 MWh, leta 2014 že 42.005 MWh, kar pomeni indeks rasti 152. V teh letih smo skoraj podvojili proizvodnjo bioplina, ki je leta 2012 znašala 3,4 milijonov m3, leta 2014 pa 6,5 milijonov m3. Pomembno smo znižali emisije CO2 ekvivalenta z domešavanjem biogoriv.

Petrol d.d.
www.petrol.si