Fraport SlovenijaEOL122Fraport Slovenija je izdal Trajnostno poročilo 2016. To je drugo poročilo družbe, v katerem so sistematično zbrana vsa prizadevanja v smeri trajnostnega razvoja. Poročilo prikazuje, kako poteka nadaljevanje obstoječih trajnostnih praks, obenem pa so predstavljene nekatere nove, uvedene v letu 2016. Med novimi so, denimo, uvedba souporabe vozil na elektriko, postavitev vegetacijske protihrupne bariere, izboljševanje kakovosti storitev ipd. Zajetno število projektov, ki dajejo pozitivne rezultate, dokazuje, da je v Fraportu Slovenija trajnostna naravnanost vgrajena v vsakdanje delovanje. V družbi si prizadevajo za dobre, etične odnose ter dialog z vsemi deležniki družbe, za varovanje pred hrupom, skrbno ravnajo z energenti in za čistejše okolje ter podpirajo kulturo in šport v njihovem okolju. Dejavni so tudi na področju zdravstvene dejavnosti ter področju znanja in izobraževanja. Poročilo je dostopno na spletni strani www.lju-airport.si pod zavihkom varstvo okolja.

Fraport Slovenija, d.o.o.
www.fraport-slovenija.si