Podjetja in druge organizacije so del širšega okolja. Krepi se pritisk, da vsak subjekt prevzame svojo družbeno odgovornost in deluje trajnostno na način, da svoje delovanje razkrije v trajnostnem poročilu. Tudi zahteve svetovnih bank in investitorjev vse bolj zahtevajo razkrivanje trajnostnih kazalcev podjetja. Trajnostno poročilo pa ni le pokazatelj za zunanje deležnike, ampak dober indikator dejanskega stanja za podjetje oziroma organizacijo. Daje dobre osnove za nadaljnjo rast in razvoj, za učinkovito upravljanje z viri, kot so voda, energija, odpadki in razne surovine, s čimer podjetje ne le deluje odgovorno do okolja in družbe, v kateri deluje, ampak ima konkretne finančne prihranke. Tudi slovenska podjetja, predvsem večja, se vse bolj zavedajo dodane vrednosti izkazovanja svoje okoljske in družbene odgovornosti s trajnostnim poročilom. V podjetju Fit media smo tako v letošnjem letu pripravili trajnostno poročilo skupine Petrol, ki je prejelo tudi prvo nagrado Akademije Financ za najboljše letno poročilo pri trajnostnem razvoju, in Skupine Laško. Pri pripravi je šlo za svetovanje in strokovno podporo, pripravo strukture in vsebine poročila, uredništvo in oblikovanje. Poročila so pripravljena v skladu s kazalci GRI G4.

Fit media d.o.o.
www.fitmedia.si