Bureau Veritas EOL155

Mednarodni standard za trajnostno naročanje ISO 20400 definira trajnostno naročanje kot »naročanje, ki ima pozitivne okoljske, družbene in gospodarske učinke na življenje kot celoto«. Organizacijam omogoča bolj premišljeno izbiranje med nizom smernic za vzpostavitev politike trajnostnega naročanja in izvajanje strategije za ocenitev kredibilnosti dobaviteljev, izdelkov in storitev na področju trajnosti. Poglavitni namen standarda je voditi organizacije pri doseganju pozitivne spremembe v njihovih dobavnih verigah z uporabo funkcije naročanja, da bi ta pripomogla k doseganju njihovih trajnostnih ciljev. Standard je zasnovan tako, da ga lahko uporabljajo vse organizacije ne glede na dejavnost, velikost ali lokacijo, in vsi deležniki, ki so vključeni v naročanje oziroma na katere vplivajo odločitve in procesi naročanja. K razvoju standarda so prispevali strokovnjaki iz več kot 50 držav, vključno s člani Programa Združenih narodov za okolje, Mednarodne konfederacije sindikatov, Vodstvenega sveta za trajnostno naročanje, Neodvisne mednarodne organizacije za certificiranje ter Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj. Organizacije imajo veliko razlogov za izvajanje trajnostnega naročanja. Najpogosteje ga izvajajo zato, da bi organizacijske vrednote vključile v nabavne procese, zmanjšale tveganje, izboljšale konkurenčnost in pripomogle k trajnosti celotnega trga.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si