V Novi KBM se zavedamo, da imamo samo en planet, zato si prizadevamo ohranjati naravne vire in z njimi ravnamo odgovorno. Z ambasadorjema naše banke, olimpijskim zmagovalcem Primožem Rogličem in njegovo ženo Loro, med strankami in zaposlenimi spodbujamo različne oblike trajnostnega ravnanja in zdrav življenjski slog, ki vključuje tudi uporabo trajnostnih oblik mobilnosti. Izposojo koles za službene in zasebne namene smo iz Ljubljane, kjer je bila med zaposlenimi odlično sprejeta, razširili še v Maribor, kjer je zaposlenim na voljo 10 koles, ki si jih lahko kadar koli izposodijo in dodatno poganjajo naša prizadevanja za prehod v nizkoogljično družbo. V začetku aprila smo se zaposleni banke pridružili vseslovenski akciji Pomladimo gozdove in posadili več kot tisoč novih dreves, s spodbujanjem brezpapirnega poslovanja pa smo v letu 2021 ohranili dodatnih 800 dreves. S ciljem prispevati k ohranjanju biotske raznovrstnosti smo na strehi poslovne stavbe v Mariboru postavili urbani bančni čebelnjak, v katerem smo naselili pet čebeljih družin. Kot pomembna sistemska banka v državi prevzemamo odgovornost, ki jo nosimo v zelenem prehodu na ogljično nevtralno gospodarstvo, zato z različnimi ukrepi nenehno zmanjšujemo ogljični odtis naših lastnih dejavnosti, v našo poslovno strategijo, komercialne dejavnosti in okvir za obvladovanje tveganj pa sistematično vključujemo okoljske, socialne in upravljavske dejavnike.

Nova KBM d.d.
www.nkbm.si