Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije (ZKGS) je s sklepom Vlade RS v ime dodala »Slovenija« in osvežila izgled. Nova podoba zbornice je poudarjena z logotipom in svežo spletno stranjo, ki odražata predanost organizacije k trajnostnim praksam in poslanstvu. Nova spletna stran zbornice estetsko osvežuje digitalno prisotnost in ponuja dostop do informacij komunalnega sektorja. Poudarek je na preglednosti in enostavnosti uporabe, ki omogoča tako članom kot širši javnosti dostop do ključnih informacij o dejavnostih in prizadevanjih zbornice. Posebej zanimiv je Članski portal ZKGS, ki članom zbornice nudi ekskluziven dostop do bogatih strokovnih vsebin posameznih delovnih teles in komisij zbornice. S tem se povečuje angažiranost članstva in omogoča izmenjava znanj ter izkušenj strokovnjakov. ZKGS poudarja predanost okoljskim, družbenim in upravljavskim načelom ter svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju, nadaljnji krepitvi sodelovanja s člani, hkrati pa želi spodbujati razpravo o izzivih in priložnostih v praksi.

Zbornica komunalnega gospodarstva Slovenije
www.komunalna-zbornica.si