Energetska agencija za Podravje sodeluje v projektu »BIOREGIO – Zelena čezmejna regija«. Usmerjeni so v povečevanje konkurenčnosti in trajnostni gospodarski razvoj na podlagi boljšega razumevanja in poznavanja prednosti in priložnosti, ki jih nudita učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije. S partnerji iz Slovenije in Hrvaške želimo izboljšati poslovno sodelovanje in trgovanje med podjetji ter izboljšati sodelovanja med podjetji in institucijami, ki delujejo na področju obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabo energije (URE). V projektu sodeluje 5 partnerjev iz Slovenije in Hrvaške. Projekt vzpostavlja čezmejno mrežo podpornih institucij in storitev za spodbujanje čezmejnega sodelovanja med malimi in srednje velikimi podjetji (MSP) ter institucijami na področju OVE in URE z virtualno pisarno, ki bo podpirala delovanje mreže. V okviru spletne platforme in preko izobraževanj in delavnic bomo razvijali tudi demonstracijske produkte – prikaze dobrih praks uporabe tehnologij za učinkovito izrabo/rabo OVE/URE in praktične prikaze delujočih sistemov (prek spletnih povezav), ki bodo prispevali k obveščanju ciljnih skupin (MSP, institucij in posameznikov ter spodbujanju podjetniške aktivnosti).

Energetska agencija za Podravje
www.energap.si

logo-bioregio-koncna-verzija-barvno-dopis

sihr

 generated

Zajeta-slikas