Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju z družbo Wienerberger Slovenija 21. aprila organiziralo strokovno srečanje z osrednjo temo projektiranje potresno obstojnih zidanih stavb. Ker imamo v Sloveniji velik delež starejših stavb, ki so v celoti ali delno potresno ogrožene, jim bo treba za izboljšanje protipotresnega stanja skladno z aktualnimi predpisi in priporočili stroke zagotoviti ustrezno nosilnost, stabilnost in potresno odpornost. Z zmanjšanjem potresnega tveganja se bo povečevala varnost stavbnega fonda in z njim varnost uporabnikov stavb. Čeprav veliko sredstev vlagamo v energetsko prenovo, bo moral gradbeni sektor za večjo potresno odpornost odslej več pozornosti posvetiti prav konstrukcijski odpornosti stavb. Na podlagi seizmičnih analiz bo treba povečati delež stavb s celostno prenovo in zanje zagotoviti vire financiranja. Za trajnostni pristop velja, da utrjevanje konstrukcije in sočasna celovita in kakovostna sanacija hkrati upoštevata vse zahteve, povezane z izboljšanjem bivalnega ugodja v stavbi ter učinkovite rabe energije. Reševanje te problematike zato naslavlja tudi ustrezno usposobljenost projektantov in izvajalcev protipotresne utrditve stavb, hkrati pa bo treba z novimi usmeritvami seznaniti tudi investitorje, upravljavce in vzdrževalce objektov.

Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
www.gbc-slovenia.si