V podjetju CoGreen d.o.o. smo sprejeli zavezo sledenja nekaterim specifičnim kazalnikom ciljev trajnostnega razvoja Združenih narodov do leta 2030, to so 9 – Industrija, inovacije in infrastruktura; 11 – Trajnostna mesta in skupnosti; 13 – Podnebni ukrepi. Trajnost, inovativnost ter skrb za okolje in podnebje so naše vodilo pri doseganju ciljev, in sicer z praktičnimi primeri naravnega procesa skladiščenja ogljika tudi s pomočjo izolacijskega bio kompozita konopljin beton (konopljin pezdir + apnena mešanica) in upoštevanjem načel krožnega gospodarstva. Na ta način smo v CoGreenu izvedli že več primerov dobre prakse za znižanje ogljičnega odtisa v celotni življenjski dobi (LCA) stavbe. Preko Spirit Slovenija smo v okviru načrta za okrevanje in odpornost NOO prejeli sredstva (RRI) za razvoj montažnih, modularnih konopljinih hiš, s čimer se spodbuja trajnostno delovanje in pospeševanje zelenega prehoda. V okviru razpisa skupaj s partnerjem GT Gorsko d.o.o. sodelujemo pri razvoju montažnih modularnih sistemov lesenih konstrukcij in s tem pri optimizaciji časa, potrebnega za gradnjo, v primerjavi z običajnimi metodami gradnje z bio kompozitom konopljin beton. Prav tako z razvojem novih tehnologij gradnje zasledujemo cilj optimizacije stroškov v primerjavi s tradicionalnimi metodami. Nove tehnologije vključujejo tudi veliko aktivnosti in sodelovanja z raziskovalno-razvojnimi podjetji in StartUp-i iz Slovenije in EU.
Zapisal: Dr. Shivakumar Mani

CoGreen d.o.o.
https://cogreen.si