Direktiva CSRD predstavlja ključen korak k standardizaciji in povečanju preglednosti poročanja o trajnostnem razvoju v EU. Skupaj s standardi ESRS postavlja temelje za celovit in standardiziran okvir, ki omogoča boljše razumevanje trajnostne uspešnosti podjetij. Cilji vključujejo povečanje preglednosti, primerljivosti nefinančnih informacij ter uskladitev z globalnimi standardi trajnosti, kot so GRI in TCFD. Analiza življenjskega cikla (LCA) se v CSRD izkazuje kot ključno orodje za podjetja, saj omogoča celovit pregled okoljskih vplivov izdelkov ali storitev v celotnem življenjskem ciklu, v skladu z zahtevami direktiv za vključevanje trajnosti v poslovne strategije in operacije. Prinaša preglednost v dobavno verigo, odpira možnosti za sodelovanje in zagotavlja skladnost s predpisi, kar dodatno krepi konkurenčnost. Na Štajerski gospodarski zbornici v sodelovanju s podjetjem Pro Labor d.o.o. uspešno izvajamo storitve analiz LCA, hkrati pa zagotavljamo prilagodljive izobraževalne programe za zaposlene. S ponosom sodelujemo pri trajnostnem razvoju podjetij in njihovega poslovnega okolja.

Štajerska gospodarska zbornica
www.stajerskagz.si