Koncept trajnostnega bivanja je vse pomembnejši. Ena vodilnih skupnosti na tem področju je Sustainable City Dubai, ki služi kot mednarodni vzor za visokokakovostno trajnostno življenje in ga je CNN oklical za mesto prihodnosti. Za upravljanje z biološkimi odpadki, ki sicer predstavljajo polovico vseh odpadkov in v 95 % niso reciklirani, uporabljajo Skazino inovacijo, večkrat nagrajeno drugo generacijo kuhinjskih kompostnikov Bokashi Organko. Kompostiranje, ki ga omogoča Bokashi Organko, v primerjavi s tradicionalnim kompostiranjem omogoča za 43 % boljši izkoristek hranljivih snovi, razgrajuje herbicide in pesticide ter je do okolja prijaznejše, saj preprečuje gnitje bioloških odpadkov in nastajanje ogljikovega dioksida. Z vsem tem ljudem pomaga pri trajnostnem življenjskem slogu brez odpadkov (zero waste). Skupnost Sustainable City Dubai je odličen primer odgovornega ravnanja z biološkimi odpadki, obenem pa zgled vključevanja trajnostnih konceptov v vsakdanje življenje.

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.com