Izrabljene avtomobilske gume (IAG) so odpadek, ki ga je zelo težko reciklirati, saj vsebujejo različne sestavine (kavčuk / gumeni granulat, jekleno mrežo, tkanino in kemične sestavine), ki so produkt tehnološkega postopka vulkanizacije. IAG je možno uporabiti kot sekundarno gorivo ali pa jih reciklirati in ponovno uporabiti kot koristno proizvodno surovino z dodano vrednostjo.

mag. Sergij Furlan
mag. Sergij Furlan

Trenutno poznane metode reciklaže IAG so: mehanska reciklaža (mletje z nizom rotacijskih nožev), kriogen reciklaža (reciklaža z uporabo tekočega dušika, ki omogoča lažje drobljenje), termična piroliza (proces segrevanja, ki omogoča ločevanje sestavin odpadne gume na komponente).

Mehanska reciklaža je trenutno na trgu najbolj uporabljena in velja kot najbolj ekonomsko in ekološko smotrna. Končni produkti mehanske reciklaže so gumeni granulat, kovina in tekstil. Granulat iz procesa mehanske reciklaže IAG vsebuje delce jekla in je kontaminiran z nečistočami. Tako pridobljen granulat trenutno plasirajo v več različnih industrijskih panog: kot primarno gorivo za cementarne, v gradbeništvu, za različne nizkocenovne izdelke, kot dodatek asfaltu ter v kmetijstvu. Povpraševanje po granulatu narašča iz leta v leto, posledično se viša tudi njegova cena. Problem mehansko pridobljenega granulata je v njegovi strukturi in (ne)čistosti. Ne doseže ustrezne dimenzije granulacije, vsebuje tudi delce jekla in ima primesi organsko škodljivih snovi (pirolitska olja), torej ni 100% čista surovina.

Vsako leto v svetovnem merilu proizvedemo 15 milijonov ton novih odpadnih gum. Gumenih izdelkov se letno proizvede 26 milijonov ton in industrija nezadržno raste s 4% letno rastjo. Pritisk na cene proizvajalcev gumenih izdelkov je zelo velik, obenem je proizvodnja kavčuka omejena, še večji problem pa predstavljajo klimatske spremembe. Odgovor na izzive je uporaba UHPW postopka reciklaže odpadnih gum s pomočjo visokotlačnega pritiska vode, ki je povsem trajnosten.

V podjetju Kovinoplastika d.o.o. smo v sodelovanju z inženirjem iz Velike Britanije razvili nov postopek reciklaže odpadnih gum. Izdelali smo prototip komore in v februarju izvedli testni zagon v Manchestru (Velika Britanija). Rezultati analize novega postopka reciklaže in pridobljenih izhodnih surovin so pokazali, da z uporabo nove trajnostne tehnologije UHPW visokotlačnega pritiska vode v postopku reciklaže občutno zmanjšamo porabo električne energije. Še pomembnejši doprinos pa predstavlja postopek, saj obsega en sam korak. UHPW postopek 100 % reciklira odpadno gumo brez škodljivih vplivov na okolje. Izhodni produkt je 100% čist granulat gume in predstavlja tako fin gumeni prah (Rubber Powder), da se lahko direktno uporabi v proizvodnji novih gum, asfalta in cementa. Dosega mnogo višje prodajne cene, obenem pa proizvajalcem gum prinaša do 4% znižanje proizvodne cene.

Visokotlačni pritisk vode

UHPW (Ultra High Pressure Water) je tehnološki proces reciklaže odpadnih gum s pomočjo visokotlačnega pritiska vode v samo enem koraku. Postopek omogoča 100% reciklažo odpadnih gum in zagotavlja popolnoma čiste, visoko kvalitetne izhodne materiale, ki so z ustreznim postopkom ločevanja direktno pripravljeni za uporabo v industriji. Celoten postopek UHPW reciklaže nima škodljivih vplivov na okolje, saj se v kontinuiranem procesu uporablja le čista voda, ki cirkulira v zaprtem sistemu. Prav tako nima škodljivih izpustov v okolje, zato jo lahko uvrstimo v t. i. skupino »ZERO EMISSION« – brez emisijska reciklaža odpadnih gum.

Opis tehnologije UHPW

Sistem UHPW reciklažne linije je zasnovan modularno, tako da je poleg koncepta osnovne – primarne linije omogočeno nadaljnje dodajanje več modulov, ki posledično zagotavljajo povečanje kapacitete predelave oz. reciklaže odpadkov.

UHPW faze:

1. RAZREZ odpadne gume na tekalno površino in stranski del.

2. UHPW: tekalna površina in stranski del gume potujeta v komoro z visokotlačnim pritiskom vode, kjer se guma 100% razgradi.

3. IZHOD: material (prah gume, jeklo in tek­stil) nadaljuje pot po skupni liniji.

4. SEPARACIJA: tekstil in jeklo se izločita iz procesa.

5. SUŠENJE – PAKIRANJE: prah iz gume (z vsemi granulacijami) potuje v fazo sušenja in naprej na vibracijska sita, kjer se prah iz gume loči po velikosti granulacije in poda v ločene velike vreče, ki so nato pripravljene za skladiščenje.

Odlika procesa reciklaže z UHPW:

• 100% reciklaža odpadne gume,

• kontinuiran proces 24/7,

• energetsko učinkovit proces,

• uporabljena voda se reciklira,

• zelo nizek CO2 odtis,

• minimalno vzdrževanje,

• minimalna površina proizvodne linije,

• proces v samo enem koraku.

Izhodne surovine procesa reciklaže z UHPW:

• najvišja kvaliteta izhodnih surovin,

• 100% separacija materialov (guma, jeklo, tekstil),

• čisti materiali brez primesi,

• gumeni prah: do 0,2 mm: za visoko vredne materiale, direktna uporaba pri proizvodnji novih gum, modificiranega asfalta in cementa; nad 0,2 mm: za srednje in nizko vredne materiale.

UHPW proces reciklaže odpadnih gum ni zgolj ideja, ampak je nadaljevanje naših dosedanjih aktivnosti področju raziskovanja in razvoja trajnostnih tehnologij. Reciklaža odpadnih gum brez izpustov je naša obveza in usmeritev za prihodnost, saj v letu 2021 načrtujemo postavitev prvega obrata s tehnologijo UHPW v sodelovanju z nemškimi in italijanskimi partnerji.