Vranic Matej mesto bicy cankarjeva

V Mestni občini Velenje osveščamo lokalno prebivalstvo in obiskovalce o načelih trajnostne mobilnosti, kar smo podkrepili tudi z vzpostavitvijo brezplačnega avtomatiziranega sistema izposoje mestnih koles Bicy. Na ta način smo spodbudili uporabo koles v mestnem okolju in prebivalcem omogočili hitrejše gibanje po mestu. V operaciji Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki je nastala kot projektno sodelovanje štirih slovenskih in enega irskega LAS, je glavni cilj izmenjava znanja, izkušenj in dobrih praks. Znotraj operacije je bil lani sistem Bicy nadgrajen z dvema novima postajama, letos pa ga bomo posodobili z zemljevidi in drugimi promocijskimi materiali. Oblikovali bomo nov turistični paket in z njim obiskovalce spodbudili k uporabi kolesa kot prevoznega sredstva v mestu in tudi za dostop do bolj oddaljenih turističnih lokacij na podeželju. Izobražujemo tudi promotorje kolesarstva, ki bodo preko različnih aktivnosti promovirali trajnostno mobilnost in predvsem kolesarjenje.
Mestna občina Velenje
www.velenje.si

Logotipi zdruzeni