Kulinariki lahko v turizmu pripišemo vodilno vlogo pri vrednotenju celovitega doživetja destinacije s strani gosta. Pet gostincev v destinaciji Miren Kras, Gostilna Bric, Gostilna Makorič, Gostilna s prenočišči Kogoj, Gostilna Štirna in Domačija Mirko Godnič, je skupaj s Turizmom Miren-Kostanjevica, da bi povezali vse lokalne deležnike v skupno zgodbo trajnosti in odličnosti, podpisalo Zavezo za trajnostno gastronomijo. Izpolnjevali jo bomo pod novo znamko »Krasna kuhnja«. Slednja zagotavlja izpolnjevanje trajnostnih načel na področju gastronomije v okviru ZSST, kot so avtentičnost lokalnih sezonskih jedi, učinkovitost kratkih dobavnih verig, usmerjenost k naravi in uporabo pitne vode, kuhinjo brez odpadkov in plastike, neoporečno hrano v varnem okolju, uporabo trajnostnih virov energije in odgovorno ravnanje z zaposlenimi. To bo v prihodnje vodilo za vrhunsko trajnostno gastronomijo, ki bo zadovoljila tudi najbolj zahtevne goste pri okušanju lokalnih gastronomskih poslastic, ki vsak letni čas nudijo sveže sezonske krožnike.

Javni zavod za turizem Občine Miren-Kostanjevica
www.mirenkras.si