TrajnicaTrajnicaPoimenovanje trajnic pove, da naj bi trajale in trajale. A moderne tehnike gojenja sadik na hitro, v šotnici in z močnim gnojenjem so pripeljale kvaliteto sadik do absurdne pomehkuženosti. Večinoma so pripeljane od daleč, vsaj kot repromaterial (mlade sadike) za vrtnarje, če že ne kot končni produkt za prodajo in sajenje na vrtove in v javne nasade. Zato vse preveč sadik trajnic konča svoj življenjski ciklus že v nekaj mesecih ali še prej in nadomestiti jih je potrebno vedno znova z novimi. Degradirane so na nivo sezonskega cvetja. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič že od nekdaj sami razmnožujemo in gojimo sadike trpežnih sort trajnic v navadni domači prsti brez močnega gnojenja s kemijo. Naših sadik tudi ni potrebno transportirati čez pol Evrope. Zaradi tega so minimalno obremenjene z ogljičnim odtisom. Preizkušamo jih na trpežnost v spreminjajoči se klimi in njihovo primernost za različna rastišča (žgoče sonce, gosta senca in vse vmesne situacije), različna tla (plitva, globoka, sušna, preveč mokra, alkalna, kisla), ki so pri nas prisotna. Zato z bogatim znanjem o njihovih lastnostih lahko učinkovito pomagamo izbrati primerne za najrazličnejše situacije tako načrtovalcem kot tudi direktnim investitorjem. Nasadi naših trajnic res trajajo in trajajo ob minimalnem vzdrževanju in jih ni potrebno vedno znova saditi in po nepotrebnem obremenjevati okolja z novimi transporti, materiali od daleč in kemijo.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com