Telekom Slovenije EOL 127 V Telekomu Slovenije smo med prvimi družbami v Sloveniji izpolnili zahteve glede izvajanja energetskih pregledov. Tako smo v februarju 2018 s strani Agencije za energijo RS prejeli odločbo o izpolnitvi zahtev izvajanja energetskih pregledov v skladu s 354. členom Energetskega zakona. S tem lahko v Telekomu Slovenije energetske preglede izvajamo samostojno. Odločba se navezuje na rok veljavnosti certifikata ISO 50001 za sistem učinkovite rabe energije. Po tem roku bo moral Telekom Slovenije certifikat obnoviti in zaprositi za izdajo nove odločbe ali pa v 12 mesecih izvesti vse potrebne energetske preglede z zunanjimi izvajalci. Ključni energent Telekoma Slovenije s skoraj štiri petinskim deležem je električna energija. Njeno porabo v Telekomu Slovenije znižujemo že osmo leto zapored.

Telekom Slovenije, d.d.
www.telekom.si