EMPOWER InterregTehnični monitoring je instrument za zagotavljanje dobre izvedbe sanacije in optimalnega delovanja stavbe. Omogoča dosegati ciljne vrednosti rabe energije, stroškov in potreb ter želja uporabnikov. Osnovni namen je doseči usklajenost načrtovanih in obratovalnih vrednosti ter usklajenost s projektno dokumentacijo oziroma gradbenim dovoljenjem. Daje nam predloge, kako usklajevati podatke, da vsi sistemi delujejo optimalno, kako meriti in kje ter kako obdelati podatke. Namen tehničnega monitoringa je skupaj z načrtovalci, izvajalci in uporabniki izboljšati stanje. Pomembni koraki tehničnega monitoringa so načrtovanje (definiranje tehničnih ciljev in protokola preverjanja), poskusno obratovanje (uvodne meritve, zbiranje in obdelava podatkov ter poročilo) in končno obratovanje (monitoring in poročanje na mesečnem in/ali letnem nivoju). Tehnični monitoring bo še posebej pomemben z implementacijo nove zakonodaje na področju ničenergijskih stavb. EMPOWER je mednarodni projekt sofinanciran s strani Evropske komisije, programa Interreg Europe. V projektu sodelujejo Slovenija, Švedska, Francija, Nemčija, Portugalska, Irska, Španija, Italija in Poljska. Vodja projekta je EnergaP. Cilj je zmanjšati emisije ogljikovega dioksida in izboljšati strateško načrtovanje na področju nizkoogljičnega gospodarstva. Več na http:// www.interregeurope.eu/empower.
EU FLAG CMYK
EnergaP – Energetska agencija za Podravje
www.energap.si