Talum - TB Gramoznica - KARTA z logotipiTalum – TB Gramoznica – KARTA z logotipiTalum, ki je znan kot proizvajalec aluminija in polizdelkov iz aluminija, razvija inovativen projekt celovitih vsebinskih rešitev za opremljanje odprtih urbanih prostorov, ki so namenjeni delovanju centrov medgeneracijskega druženja in učilnicam na prostem. Gre za trajnostni projekt, saj gre za opremo iz naravnih materialov – aluminija in lesa, ki jih je mogoče reciklirati. Poleg tega je koncept okoljsko naravnan, saj se prostorsko umešča v problematična, degradirana območja in jih spreminja v trajnostno privlačne točke druženja in aktivnosti. Ponudba zajema zasnovo, dizajn in prostorsko umestitev urbane opreme in igral, ki skupaj s storitvami, kot so dogodki in razna izobraževanja, ponujajo vsem generacijam možnosti aktivnega druženja, sodelovanja, prenosa znanj med generacijami in tako omogočajo višjo kakovost njihovega bivanja. Prvi referenčni projekt bodo postavili v Kidričevem, kjer je občina pristopila k sanaciji degradiranega območja gramozne jame. Osrednji del prenovljene gramozne jame bo učilnica na prostem z učnimi točkami čebelarjev, ribičev, lovcev in gozdarjev. Učilnica in center za medgeneracijska druženja, ki bo iz obnovljivih virov pridobival elektriko za svoje potrebe, bo odprt jeseni.

Talum, d.d.
www.talum.si