Center ponovne uporabe EOL 127 Ponovna uporaba je zelo pomemben pristop k reševanju izzivov ravnanja z odpadki in preprečevanja nastajanja odpadkov na funkcionalnih urbanih območjih. Države, ki se ukvarjajo z izvajanjem strategij za preprečevanje nastajanja odpadkov in ponovno uporabo na nacionalni ravni, sta Nemčija in Avstrija, sledijo Italija in Slovenija, neravnovesje pa je razvidno pri Poljski, Češki, Madžarki in Hrvaški. A tudi te razvite države ugotavljajo več slabosti v izvajanju koncepta prednostnega reda ravnanja z odpadki. Projekt Surface zato vključuje dopolnilne in sinergijske partnerje v različnih malih in srednje velikih mestih z različnimi začetnimi položaji, kje želi prispevati k razvoju lokalnih strategij in načrtov za upravljanje okolja, ki temeljijo na preprečevanju in ponovni uporabi odpadkov. Center ponovne uporabe (CPU) je partner v projektu Surface in skozi različne aktivnosti ozavešča o pomenu ponovne uporabe, varčne rabe z viri in vpliva na razvoj družbeno odgovornega podjetništva.
Več o projektu si lahko prebere na povezavah www.interreg-central.eu/Content.Node/SURFACE.html in http://www.cpu-reuse.com/.

Pripravila: Ajda Pirš

Center ponovne uporabe d.o.o., so.p.
www.cpu-reuse.com