Visoka sola za varstvo okolja 2Strokovni simpozijNa Visoki šoli za varstvo okolja smo 10-letnico delovanja obeležili z organizacijo strokovno-znanstvenega simpozija s pomenljivim naslovom Zeleno in modro: okolje, stičišče ved in protislovij. Na dogodku 6. decembra 2018 v Velenju smo sodelavci šole predstavili široko paleto znanstvenih in strokovnih (spo)znanj s področja varstva okolja, varstva narave, okoljskih tehnologij in trajnostnega razvoja, ki se združujejo v interdisciplinarnih študijskih programih visoke šole. Z organizacijo simpozija smo tudi zunanji javnosti predstavili strokovni, raziskovalni in znanstveni kapital sodelavcev šole, ki so v 23 referatih predstavili lastne raziskovalne dosežke ter splošna ozadja in razmišljanja, ki se dotikajo najpomembnejših okoljskih izzivov, tehnologij in rešitev, raziskav, varstva in upravljanja naravnih virov, družbe ter prostora. Ob simpoziju je izšel tudi Zbornik prispevkov. 

Visoka šola za varstvo okolja
www.vsvo.si