Delavnica osveščanja o pomenu čebel, foto: Doris Kordić
Delavnica osveščanja o pomenu čebel, foto: Doris Kordić

V Mestni občini Ljubljana smo z namenom, da bi z izobraževanjem o pomenu čebeljih pridelkov in čebel v mestu seznanili tudi naše najmlajše meščane, pripravili strokovni pedagoški program API vrtec, ki ga je Oddelek za varstvo okolja sooblikoval skupaj z Zavodom za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja, socialnim podjetjem. Program temelji na senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok. Med njegovimi glavnimi poudarki so metode igre, raziskovanja in eksperimenta. V svoji zasnovi in primerih dejavnosti je usklajen s pedagoškimi načeli in Kurikulom za vrtce. V šolskem letu 2019/2020 bo program pilotno brezplačno potekal v petih vrtcih v Ljubljani. V šolskem letu 2020/21 bomo to omogočili naslednjim petim vrtcem. Naš cilj je, da v naslednjih treh letih večina naših vrtcev pristopi k izvajanju omenjenega programa. Verjamemo, da bo vsebina programa veliko pripomogla k doseganju cilja, da naše otroke vzgojimo v ljudi, ki bodo znali spoštovati naravo, sočloveka in vsa bitja, ki nas obkrožajo.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si