V četrtek, 9. novembra 2017, med 11. in 14. uro, Energetska agencija za Podravje v okviru projekta EMPOWER – Interreg Europe organizira brezplačno strokovno delavnico v Mariboru. Vsebina delavnice se bo nanašala na sprejeto Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju. Podrobno bo predstavljeno njeno izvajanje in poročanje pristojnemu ministrstvu. Cilj uredbe je vzpostaviti in izvajati sistem upravljanja z energijo v javnih stavbah ter tako dati zgled zasebnemu sektorju na področju učinkovite rabe energije. Rok vzpostavitve sistema upravljanja z energijo je 31. december 2017. Sistem upravljanja z energijo se vzpostavi v stavbah in posameznih delih stavb, ki so v lasti RS ali samoupravne lokalne skupnosti in v uporabi državnih organov, samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih skladov, javnih agencij in ustanov, katerih ustanovitelj je RS ali samoupravna lokalna skupnost, in katerih uporabna površina obsega več kot 250 m2 (uporabna površina, uporabljena v bazi GURS). V okviru razprave bomo skupaj z udeleženci iskali načine kako najbolj učinkovito izvajati energetsko upravljanje v javnih stavbah. Več o delavnici si lahko preberete na spletni strani www.energap.si. Zaradi lažje organizacije je potrebna predhodna prijava na delavnico.

EMPOWEREOL122

EUEOL122

 

Energetska agencija za Podravje, zavod za trajnostno rabo energije
www.energap.si